Mette Björnberg
mette@mettebjornberg.com

<<< Works

Livstecken // Signs Of life

galleri magnus karlsson
oversikt
oversikt
Översikt Galleri Magnus Karlsson Stockhom April-May 2008

Livstecken
Mette Björnberg, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 10/4 – 18/5 2008
Text: Susanna Slöör

På kortväggen rakt fram möts man av en svart uttrycksfull, men enkel gest drygt två meter hög. Tre tecknande kringlor i bemålat trä förankras med en avslutande svans nedåt som en stabiliserande ankarkätting. Titeln är ”Korstecken” och leker troligen med den lätt cirkulerande handens rörelse över bröstet, den som formar det självvälsignande tecknet för treenigheten. Korsrörelsen kan ju även symbolisera människans öppna korsform, stående med armarna utsträckta, vidöppen, sårbar eller välkomnande.

Mette Björnbergs tredje separatutställning på galleriet formar sig till en odyssé genom de stora frågornas landskap, om födelse, liv, sjukdom och död. I hennes tappning blir de lika förintande banala som muntert högtravande. Med känsla lockar hon oss att blanda samman den visuella med den taktila omgivningens tecken till en fruktbar ordsallad av förskjutna betydelser.

Mette Björnberg sällar sig till skaran av intressanta objektmakare och skulptörer, exempelvis Bianca Maria Barmen, Helena Mutanen, Klara Kristalova och Katarina Norling, som aldrig låter intellektet ensamt få stå för tolkningen. Kringskuret, men delaktigt får det finna sig i att hudens och tungans minnen blandar sig i leken. Ögat tvingas istället att slicka upp färgen och formerna.

På Björnbergs förra utställning skapades små täta föreställningar med en stiliserad säng som stomme. Den här gången är utgångspunkten annorlunda, varje verk på sin sockel, självtillräckliga klossar i en större berättelse. Den virkade ”nedkomsten” hänger tungt som en droppformad knopp på väg att brista. ”Svavelsångens” gulfebriga lussekransmoln klingar av dubbelbottnad eufori.

Något kan jag sakna omedelbarheten från den förra utställningen. Här förstärks istället motsatsen med den slutna glasmonterns av- och uppvisande estetik i några fall. Men i detta sammanhang är den förlusten kanske en nödvändig poäng.

Stockholm 2008-04-15 © Susanna Slöör

www.omkonst.com


Galleri Magnus Karlsson, Stockholm: Mette Björnberg (10/4-18/5) 2008

Mette Björnberg har en säregen förmåga att låta levande, organiska former stöpas om i en statisk, skulptural form som ändå bevarar en stor del av originalets lättrörlighet och flexibilitet. I hennes nya utställning på Galleri Magnus Karlsson intar objekten oväntade positioner: hängande från taket, på lur i ett handfat eller placerade i vitrinskåp och montrar som vore de en främmande art. Men framför allt är Mette Björnbergs skulpturer en tredimensionell hyllning till måleriet och dess materialkänsla. Det droppar, sväller och flödar ut över alla begränsningar. Färgerna är rena, ytorna blanka eller behagligt beröringsvänliga.

Det är en konst man inte enbart skall betrakta – den inbjuder till fysisk kontakt, men söker sig samtidigt bort från relationen med oss människor. Björnbergs skulpturer förenar exklusiviteten och tillgängligheten, vilket gör dem till en samling sällsamma företeelser i konstvärlden. Hon är inte rädd för att leka med formerna och allusionerna, även om hennes skulpturkonst inger respekt och bygger på ett stort allvar i arbetsprocessen.

Det är minst av allt några slumpmässigt tillkomna uttrycksformer hon laborerar med. Med sina nya verk fortsätter hon att utforska det oväntade, bitvis absurda innehållet hos många av våra allra mest välkända former och fenomen. (Adress: Fredsgatan 12)
Anders Olofsson
Publicerad den 10 januari 2008.

www.konsten.net


Verk Livstecken

svavelsangsvavelsang detalj
Svavelsång
painted wood, 98x67x67 cm, 2007

livstyckelivstycke
Livstycke I
painted plaster, wood, glass, tin, 170x65x65 cm, 2008

livstyckelivstycke
Livstycke II
painted plaster, wood, glass, tin, 170x65x65 cm, 2008

korstecken
Korstecken
painted wood, 220x110x45 cm, 2007-2008

nedkomstnedkomst
Nedkomst
piece of crochet, 440x35x35 cm, 2008

sotmoln
Sotmoln
painted mdf, 145x90x35 cm, 2008

spegeljag
Spegeljag
nickel-plated bronze, painted mdf, 170x35x35 cm, 2008

kvivksilverblankkvivksilverblank
Kvicksilverblänk
nickel-plated bronze, washbasin, 84x36x30 cm, 2008

livetpaentrad
Livet på en tråd
textile, details in crochet, 400 cm, 2008

enskatt
En skatt
painted objects in plaster and wood, details in crochet, oak, glass 40x70x35 cm, 2008

minneslund

Minneslund
painted wood, 18x70x25 cm, 2008


ALL IMAGES FEATURED ON THIS WEBSITE: © METTE BJÖRNBERG // © MÅRTEN JOHNSSON // © DAVID SKOOG // © GALLERI MAGNUS KARLSSON