Mette Björnberg
mette@mettebjornberg.com

<<< Works

Ett Kammarspel // A Chamber Play

 
vy
Vy / VIEW
painted mdf, 20x26x12 cm, 2003

bolster
Bolster / FEATHER BED
painted mdf, 20x26x20 cm, 2003

mara
Mara / MARE
painted mdf, 29x29x26 cm, 2003

amorosa
Amorosa
painted mdf / wood, 39x30x26 cm, 2003

vagga
Vagga / CRADLE
painted mdf/basswood, 20x26x17 cm, 2003

sotsang
Sotsäng / DEATH BED
painted mdf/basswood, 26x26x15 cm, 2003

lustvandring
Lustvandring / WALK OF DESIRE
painted mdf, 21x26x13 cm, 2003

sorgmantel
Sorgmantel / MOURNING CLOAK
painted mdf/wood, 20x26x12 cm, 2003

uppvaxt
Uppväxt / GROWTH
painted mdf, 26x26x13 cm, 2003

somnlager
Sömnlager / LAYERS OF SLEEP
painted mdf, 20x26x12 cm, 2003

kluven
Kluven / SPLIT
painted mdf, 20x26x12 cm, 2003

dunboljor
Dunböljor / DOWNEY WAVES
painted mdf, 25x26x17 cm, 2003

tidvatten
Tidvatten / TIDES
painted mdf, 20x26x28 cm, 2003

sarkofag
Sarkofag / SARCOPHAG
bronze, marble, 21x26x12 cm, 2003

huvudbry
Huvudbry / PUZZLE
painted mdf, 20x26x21 cm, 2003

hudlos
Hudlös / SKINLESS
painted mdf, 20x26x12 cm, 2003

En känsla tar form
Mette Björnberg, Galleri Magnus Karlsson 6/11– 13/12, 2003


”Ett kammarspel” är samlingsnamnet på de femton skulpturer som Mette Björnberg visar på Galleri Magnus Karlsson. På en gemensam grund, i form av en liten modellsäng av mdf-board med höga gavlar, visualiseras utvalda känsloupplevelser.
Mette Björnbergs berättarspråk i de små sängkammartablåerna andas en genomtänkt och kärnfull poesi. Konstnären verkar ha strävat efter att med så få bokstäver som möjligt ur ögats alfabet uttrycka tillstånd av sorg, lust, kval, mara, stilla meditation, drömlik njutning och reflektioner över djupt liggande och nyligen upptäcka minnen. De som kan komma upp till ytan i den stund sömnen släpper den sovande ur sitt djupa famntag. Eller gnagande sådana som efterlängtat löses upp på vägen ner i djupsömnens känslolösa och befriande mörker. I ”Sorgmantel” har den kolsvarta sängen försetts med en trappa för den lidande att stiga ned på mot det tillsynes bottenlösa hål som ersatt kuddens plats på huvudgärden. Mette Björnbergs säng av sorg överför en dovt molande värk som inte är svår att känna igen.
I ”sotsäng” har smärtan eller förlösningen klätts i vitt. Fjäderfyllda bolster har puffats upp, lakanen sträckts och sängen bäddats på ett effektivt institutionaliserat vis. Man anar att bädden återställts efter den som förgäves drömde sina feberdrömmar där. En fridsam vila har nu förberetts nästa konvalescent. I ”Vagga” väcks hudnära minnen till liv, tveeggat om närheten som den tagit sig uttryck i den köttiga plastmassans vårtliknande form på sängbottnen är önskad eller påtvingad.
Det omsorgsfullt utförda hantverket i träskulpturerna fungerar väl för att låsa uppmärksamheten och framkalla de av känslor fyllda tablåerna i de egna nervbanorna. Känslan av att verken tagit tid att utföra skänker dem även ett allvar och uppmanar till att vi bör ge oss tid till att se och känna efter. Mette Björnberg tar därmed effektivt hjälp av betraktarens flöde av associationer när hon låter känslorna ta form.

Stockholm 2003-11-18 © Susanna Slöör

ALL IMAGES FEATURED ON THIS WEBSITE: © METTE BJÖRNBERG // © MÅRTEN JOHNSSON // © DAVID SKOOG // © GALLERI MAGNUS KARLSSON